Άφησε το γάμο και πήγε για πουρνάρια…

Το πουρνάρι

Το πουρνάρι (Quercus coccifera) είναι αειθαλής θάμνος, γνωστός επίσης ως δρυς η κοκκοφόρος και δρυς η πρίνος. Σχηματίζει εκτεταμένους θαμνώνες και δάση (πρινώνες) είτε αμιγή είτε μεικτά. Εμφανίζεται σχεδόν παντού στην Ελλάδα και κυρίως σε περιοχές με βόσκηση, ενώ τα πουρνάρια αντέχουν και στις πυρκαγιές και στην ξύλευση.

Η έκφραση

Επειδή ακριβώς οι πρινώνες ήταν και από τους σημαντικότερους βοσκότοπους, αποτέλεσαν και τα σημεία των παράνομων συνευρέσεων στη Βουκολική Ελλάδα του παρελθόντος. Πιθανότατα λοιπόν, η έκφραση «άφησε το γάμο και πήγε για πουρνάρια» να εννοούσε την παράνομη συνεύρεση αντί της «ορθής» και «λογικής».  Έτσι παρέμεινε μέχρι σήμερα και λέγεται για αυτούς που αμελούν τα ουσιώδη και ασχολούνται με τα δευτερεύοντα.

 

Πηγές – Άρθρα - Πληροφορίες

http://www.phorum.gr/ [Πρόσβαση 14/6/2016]

http://www.phorum.gr/ [Πρόσβαση 14/6/2016]

https://issuu.com/ [Πρόσβαση 14/6/2016]

 

Επιμέλεια – Κείμενο Χριστίνα Νίνου

Quercus coccifera

Άνθρωπος και Φύση: