Τα φυτά στα έργα του Ομήρου

Τα «κυρίαρχα» φυτά

Το φυτό που έχει τις περισσότερες αναφορές στα έργα του Ομήρου είναι η δρυς (Quercus) και ακολουθεί το πεύκο (Pinus). Δηλαδή στην ουσία ο Όμηρος αναφέρθηκε συνολικά και περισσότερες φορές στα είδη που σχηματίζουν και τα περισσότερα δάση στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Διαφορές μεταξύ Ιλιάδας και Οδύσσειας

Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ Ιλιάδας και Οδύσσειας. Στην Ιλιάδα τα είδη με τις περισσότερες αναφορές είναι η μελιά (Fraxinus) και το σιτάρι (Triticum), ενώ στην Οδύσσεια είναι η ελιά (Olea europaea):

στην Ιλιάδα: (Ραψωδία ε. Στίχος 666) "Δόρυ μείλινον.." (μετάφραση: Δόρυ από μελιά)

                     (Ραψωδία β. Στίχος 307) "Καλή υπό πλατανίστω.." (μετάφραση: κάτω από έναν ωραίο πλάτανο..)

στην Οδύσσεια: (Ραψωδία ν. Στίχος 372) "ιερής παρά πυθμέν ’ελαίης.." (μετάφραση: στη ρίζα της ιερής ελιάς..)

                          (Ραψωδία ξ. Στίχος 353) "όθι τε δρυός.." (μετάφραση: τόπος με δρυς..)

Η πιθανή εξήγηση

Η εξήγηση είναι ότι στην Ιλιάδα, μάλλον η περιοχή είχε αρκετές μελιές ενώ το σιτάρι ήταν η κυριότερη καλλιέργεια, αφού αποτελούσε την τροφή τους. Αντίθετα στην Οδύσσεια, η περιπέτεια του Οδυσσέα σε νησιά του Αιγαίου και σε περιοχές της ανατολικής μεσογείου ήταν αναμενόμενο να αναφέρεται το πιο κοινό είδος που είναι η ελιά. Γενικά, πρέπει να αναφερθεί ότι οι περισσότερες αναφορές σε φυτά είναι στην Οδύσσεια, ενώ είναι λιγότερες στην Ιλιάδα. Αυτό είναι λογικό αφού ο χώρος που διαδραματίζεται η Ιλιάδα είναι μικρός και συγκεκριμένος..

 

Πηγές – Άρθρα - Πληροφορίες

Πετρίδης Ν.Κ. 2008. Καταγραφή και ανάλυση των φυτών στο έργο του Όμηρου. Πτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. ΤΕΙ Καβάλας.

Ομήρου Ιλιάδα

Ομήρου Οδύσσεια

 

Επιμέλεια - Κείμενο Nicolaus Cornilius Petridis

Τα κυρίαρχα είδη στα έργα του Όμηρου
Τα κυρίαρχα είδη στην Ιλιάδα
Τα κυρίαρχα είδη στην Οδύσσεια

Άνθρωπος και Φύση: