Παραδοσιακοί φράκτες από φράξο!

Το είδος

Ο φράξος, μελιά ή μελιάδι είναι ένα δέντρο ή θάμνος πολύ κοινός στην Ελλάδα. Απαντάται σε θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων (αν και το ίδιο είναι φυλλοβόλο), σε μεικτά δάση φυλλοβόλων ενώ είναι και πολύ κοινό είδος μέσα στα δρυοδάση. Ο κοινός στην Ελλάδα φράξος (Fraxinus ornus) μπορεί να θεωρηθεί ως «ζιζάνιο» στα ξυλοπαραγωγικά δάση καθώς το ξύλο του δεν έχει σχεδόν καμιά οικονομική σημασία.

Οι φράκτες

Τα κλαδιά όμως του φράξου είναι ευλύγιστα και αρκετά ανθεκτικά. Για αυτό σε αρκετές περιοχές, όπως στη δυτική Μακεδονία αλλά και στην Αλβανία χρησιμοποιούν τα κλαδιά του φράξου για να πλέξουν και να κάνουν τους φράκτες των στεγάστρων των ζώων (των αιγοπροβάτων). Η παραδοσιακή αυτή τεχνική θέλει τέχνη, στο πλέξιμο των κλαδιών του φράξου γύρω από τους πασσάλους, που μπορεί να προέρχονται από άλλα είδη ξύλου.

Διαβάστε εδώ πως ο φράξος είναι απολυμαντικός. Μπορεί και αυτό να σχετίζεται με τη χρήση του φράξου σε φράχτες, στη Β. Ελλάδα...

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

Κάτοικοι δυτικής Μακεδονίας και Αλβανίας [Συνέντευξη 20/7/2016]

 

Επιμέλεια – Κείμενο Ραφαέλ Τερόλλη

Άνθρωπος και Φύση: