Μια ακόμα σπάνια κενταύρεα: η Centaurea incompleta του Ολύμπου

Το γένος

Το γένος κενταύρεα (Centaurea) είναι το γένος με τα περισσότερα είδη και υποείδη στην Ελλάδα. Συνολικά περιλαμβάνει 168 είδη και υποείδη, ενώ 110 από αυτά είναι σπάνια και 81 είναι Ελληνικά ενδημικά (δηλαδή υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο)!

Το είδος

Η Centaurea incompleta, είναι ένα πολύ σπάνιο είδος και θεωρείται «κινδυνεύον» αν και δεν είναι στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Είναι από τα πιο σπάνια ενδημικά είδη του Ολύμπου (δηλαδή υπάρχει μόνο στον Όλυμπο και πουθενά αλλού στον κόσμο) και απαντάται σε ελάχιστες θέσεις σε πετρώδεις ασβεστολιθικές πλαγιές.

 

Πηγές – Άρθρα - Πληροφορίες

Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. & Tzanoudakis D. 2013. Vascular Plants of Greece. An annotated checklist. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem & Hellenic Botanical Society, Berlin & Athens.

http://www.greekflora.gr/ [Πρόσβαση 2/8/2016]

http://floraolympus.blogspot.gr/ [Πρόσβαση 2/8/2016]

 

Επιμέλεια – Κείμενο Κυριάκος Μπάμπε

Centaurea incompleta

Οδειπορικα: