Από ξύλο κρανιάς ήταν ο Δούρειος Ίππος, αλλά και πολλά πολεμικά όπλα…

Το είδος

Η κρανιά (Cornus mas) είναι σχετικά κοινό είδος της Ελληνικής χλωρίδας, που απαντάται σε μεμονωμένα άτομα μέσα σε δάση και θαμνώνες. Παλαιότερα υπήρχαν και καλλιέργειες κρανιάς τόσο για το ξύλο όσο και για τους καρπούς της.

Στην αρχαιότητα

Το δέντρο είναι γνωστό από την εποχή του Ομήρου με το όνομα "Κράνεια" (Ιλιάδα Π, 767). Σύμφωνα με τον Παυσανία οι αρχαίοι έλληνες έφτιαξαν τον Δούρειο Ίππο με ξυλεία κρανιάς από το ιερό δάσος του Απόλλωνα που βρισκόταν στο Τρωικό βουνό Ίδη. Ο Πολύδωρος, ο μικρότερος γιός του Πριάμου, σκοτώθηκε με ακόντιο από ξύλο Κρανιάς. Ο προφήτης Θηρεσίας πήρε ένα μπαστούνι από Κρανιά όταν τον τύφλωσε η Αθηνά στον Ελικώνα, επειδή την παρακολουθούσε την ώρα του λουτρού της. Μάλιστα, σύμφωνα με το Θεόφραστο, το ξύλο της κρανιάς ήταν τόσο σκληρό, όσο και το κόκκαλο και το χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν κυνηγητικές λόγχες, πολεμικά ακόντια, τόξα και μπαστούνια.

Σήμερα

Μέχρι πρόσφατα οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούσαν το ξύλο της κρανιάς για βέργες, ενώ σήμερα το ξύλο της κρανιάς δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα, ενώ οι καλλιέργειες κρανιάς έχουν εγκαταλειφτεί.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τα κράνα

 

Πηγές – Άρθρα - Πληροφορίες

Πετρίδης Ν.Κ. 2008. Καταγραφή και ανάλυση των φυτών στο έργο του Όμηρου. Πτυχιακή Διατριβή. Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. ΤΕΙ Καβάλας.

Μπάουμαν Ε. 1995. Η Ελληνική Χλωρίδα στο Μύθο, στην Τέχνη, στη Λογοτεχνία. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Αθήνα.

http://www.agronews.gr [Πρόσβαση 10/2/2012]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Nicolaus Cornilius Petridis

Η κρανιά σε καρποφορία
Η κρανιά σε ανθοφορία

Άνθρωπος και Φύση: