Τα πλημμυρισμένα «μανγκρόβια» δάση και η μεγάλη σημασία τους

Τα δάση

Τα πλημμυρισμένα δάση mangroves (μανγκρόβια) εξαπλώνονται στις τροπικές και στις υποτροπικές περιοχές. Αποτελούνται συνήθως από θάμνους ή και δέντρα και εξαπλώνονται στις θαλάσσιες και σε παραποτάμιες περιοχές. Με τη στενή έννοια του όρου τα μαγκρόβια δάση κυριαρχούνται από είδη του γένους Rhizophora.

Η απειλή

Τα µαγκρόβια δάση εξαφανίζονται με ρυθμό 3 ή 4 φορές υψηλότερο συγκριτικά με τα υπόλοιπα δάση, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια αξιολόγηση των τελευταίων 10 ετών για την κατάσταση της μαγκρόβιας βλάστησης. Υπολογίζεται ότι από το 1980 έχει εξαφανιστεί το 1/5 αυτών των δασών, αν και πλέον ο ρυθμός απώλειας έχει περιοριστεί σε 0,7% τον χρόνο. Το θετικό είναι ότι το ενδιαφέρον των κρατών για την αποκατάσταση της μαγκρόβιας βλάστησης αυξάνεται και ήδη έχουν ξεκινήσει προσπάθειες αναδάσωσης σε περιοχές που καλύπτουν συνολικά 400.000 εκτάρια.

Η σημασία των δασών αυτών για τους ωκεανούς

Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει από το σύγχρονο τρόπο ζωής είναι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης. Περίπου το 1/3 του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα απορροφάτε τελικά από τους ωκεανούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της οξύτητας του νερού, που μελλοντικά θα είναι καταστροφικό για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Σε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Global Biogeochemical Cycles, φαίνεται ότι τα μανγκρόβια δάση  μπορούν, τουλάχιστον σε ένα μέρος, να ανατρέψουν την αύξηση της οξύτητας του νερού. Από τη μια τα δάση αυτά απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα και από την άλλη, η αποσύνθεση της (μεγάλης) βιομάζας τους μειώνει την οξύτητα του νερού (γενικά η αποσύνθεση δημιουργεί αλκαλικές συνθήκες). Μάλιστα όπως προκύπτει από την έρευνα αυτή τα μανγκρόβια δάση επηρέαζαν την οξύτητα του νερού σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων από το δάσος!  

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

Sippo J.Z., Maher D.T., Tait D.R., Holloway C. & Santos I.R. 2016. Are mangroves drivers or buffers of coastal acidification? Insights from alkalinity and dissolved inorganic carbon export estimates across a latitudinal transect. Global Biogeochemical Cycles. DOI: 10.1002/2015GB005324

http://www.econews.gr/ [Πρόσβαση 4/9/2016]

en.wikipedia.org [Πρόσβαση 4/9/2016]

www.mangrove.at [Πρόσβαση 4/9/2016]

 

Επιμέλεια – Κείμενο Χρύσα Ιωάννου

photo by www.mangrove.at

Tags: 

Περί Βλαστησης: