Η κουμαριά και η λαγομηλιά: άλλα είδη, άλλες ιδιότητες!

Η λαγομηλιά (Ruscus aculeatus)

Η λαγομηλιά είναι ένα σχετικά κοινό είδος σε όλη την Ευρώπη. Στην Αγγλία την αποκαλούν “butcher’s broom” δηλαδή «σκούπα του χασάπη» επειδή στο Μεσαίωνα οι κρεοπώληδες στην Αγγλία χρησιμοποιούσαν σκούπες από κλαδιά λαγομηλιάς. Ο καρπός είναι μικρός σφαιρικός έντονα κόκκινος, φύεται κάτω από τα κλαδώδια (αυτά που μοιάζουν με φύλλα) και παραμένει όλο το χειμώνα. Για τη λαγομηλιά έχουν αναφερθεί κάποιες φαρμακευτικές ιδιότητες, όπως η χρήση των υπέργειων τμημάτων του σαν διουρητικά και καθαρτικά, αλλά γενικά είναι λίγες και το είδος δεν χρησιμοποιείται πολύ.

Η κουμαριά ή κόμαρος (Arbutus unedo)

Η κουμαριά σε πολλές περιοχές αναφέρεται και ως λαγομηλιά, αλλά αυτό δημιουργεί αρκετή σύγχυση, καθώς η κουμαριά είναι εντελώς διαφορετικό είδος και με άλλες ιδιότητες. Η κουμαριά είναι υψηλός θάμνος και οι καρποί του είναι εδώδιμοι, όταν είναι ώριμοι, αλλιώς (όταν είναι ανώριμοι ή υπερώριμοι) μπορεί να είναι και δηλητηριώδεις. Μάλιστα οι καρποί είναι αρκετά νόστιμοι που στην Αγγλία το είδος το ονομάζουν “strawberry tree” δηλαδή «δεντροφράουλα». Τόσο οι καρποί όσο και τα φύλλα έχουν πολυάριθμες φαρμακευτικές ιδιότητες.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

http://www.valentine.gr/ [Πρόσβαση 6/1/2017]

http://www.bambakia.gr/ [Πρόσβαση 6/1/2017]

http://mpourazani.eu/ [Πρόσβαση 6/1/2017]

 

Επιμέλεια – Κείμενο Ισαβέλλα Ζιόβα

Tags: 

Άνθρωπος και Φύση: