Ευρήματα απολιθωμένων κορμών και φύλλων στη Ροδόπη, ίσως και πιο παλιά από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου

Η εύρεση

Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης της Οροσειράς της Ροδόπης, στα πλαίσια των υποχρεώσεών τους, αλλά και του ενδιαφέροντός τους βρήκαν σε περιοχή εντός του ορίου του Πάρκου κάποια ευρήματα που έμοιαζαν με απολιθωμένους κορμούς δέντρων. Έτσι ένας ιδιώτης γεωλόγος, ανιδιοτελώς, βοήθησε στη διερεύνηση.

Τι βρέθηκε

Στην περιοχή υπάρχει μεγάλος αριθμός διάσπαρτων ευρημάτων διάφορων μεγεθών. Μεταξύ αυτών υπάρχουν απολιθωμένοι κορμοί αρκετών μέτρων, όπως και απολιθωμένα φύλλα διαφόρων ειδών σε πολύ καλή κατάσταση. Για την περαιτέρω εξέταση κάποια δείγματα εξετάστηκαν από τον Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τη σχετική αναφορά του Πανεπιστημίου συνάγεται ότι τα δείγματα είναι πράγματι απολιθωμένα ξύλα και σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Αποτελούν ένα αξιόλογο στοιχείο της παλαιοβλάστησης της περιοχής το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί πιο συστηματικά και αναλυτικά. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μοναδικά ευρήματα (το πιο πιθανό) αρχαιότερα από του διάσημου Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου» (σημείωση: άρα και από το απολιθωμένο δάσος της Λήμνου, και της ευρύτερης περιοχής) «από την μορφή των ιζημάτων και την υπάρχουσα βιβλιογραφική γνώση της περιοχής μπορεί να υποτεθεί ότι η απόθεση έλαβε χώρα σε ποταμοχειμάρριο προς δελτοϊκό περιβάλλον μεταξύ Ολιγοκαίνου και Κατωτέρω Μειοκαίνου (μεταξύ 34 έως και 14 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, πρόκειται για εκτίμηση της ηλικίας και όχι προσδιορισμός με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα)».

Η κινητοποίηση του Φορέα

Ο Φορέας Διαχείρισης της Οροσειράς της Ροδόπης, κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ έχει ήδη αποστείλει έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στους οικείους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, όπου αναφέρεται λεπτομερώς το ιστορικό της εύρεσης των εν λόγω ευρημάτων και κοινοποιεί την εργαστηριακή έκθεση του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η παρουσία των συγκεκριμένων ευρημάτων, προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο στην οικολογική και φυσική σημασία του Εθνικού Πάρκου της Οροσειρά της Ροδόπης, το οποίο με τους κατάλληλους χειρισμούς από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες, μπορεί να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης, παρόμοιο με άλλες, ανάλογες περιοχές της Ελλάδας.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

Ανάρτηση του Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης [Πρόσβαση 7/1/2017]

http://www.fdor.gr/ [Πρόσβαση 7/1/2017]

 

ΕπιμέλειαΚείμενα Θάνος Βασιλειάδης

photo by http://www.fdor.gr/
photo by http://www.fdor.gr/
photo by http://www.fdor.gr/

Tags: 

Βλαστηση: