Η επιβλητική μορφή του Δία στον Όλυμπο

Ο Δίας

Ο Όλυμπος είναι γνωστός παγκοσμίως κυρίως από τη μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων καθώς εκεί κατοικούσαν οι Δώδεκα «Ολύμπιοι» Θεοί. Ο Όλυμπος προκαλούσε δέος στους αρχαίους Έλληνες με τον όγκο του, το υψόμετρό του και το αδιάβατο των κορυφών του (η πρόσβαση στην κορυφή του Ολύμπου έγινε για πρώτη φορά μόλις το 1914). Τα τελευταία χρόνια πολλοί φωτογράφοι και επισκέπτες προσπαθούν να βρουν την κατάλληλη ώρα και με καλό καιρό, να βγάλουν φωτογραφία τα βράχια που σχηματίζουν τη μορφή του Δία! Στην ίδια περιοχή, και ακριβώς κάτω από την κορυφή του Ολύμπου, υπάρχει και ο γνωστός «θρόνος» του Δία, μια πλαγιά που φαίνεται από πολύ μακριά και που μοιάζει με «θρόνο».

Η οικολογική σπουδαιότητα

Οι κορυφές του Ολύμπου, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ενδιαίτημα για πολλά και σπάνια είδη φυτών. Στα λιβάδια και τα βράχια των κορυφών απαντούν πάνω από 10 τοπικά είδη (δηλαδή υπάρχουν μόνο εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο), ενώ υπάρχουν και πολλά ελληνικά και βαλκανικά ενδημικά είδη. Κάθε φυτό που απαντάται εκεί, είναι κάτι το ιδιαίτερο και σπάνιο. Για αυτό και οι κορυφές του Ολύμπου είναι, εκτός των άλλων, από τις πιο σημαντικές για την παγκόσμια βιοποικιλότητα. Τα βράχια που σχηματίζουν τη μορφή του Δία, δεν αποτελούν εξαίρεση, καθώς πάνω σε αυτά απαντούν επίσης πολλά σημαντικά και ιδιαιτέρως σπάνια είδη.

Ο Όλυμπος

Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, με υψηλότερη κορυφή του τον Μύτικα (2919 μ.) και είναι το δεύτερο στα Βαλκάνια (μετά τη Ρίλα στη Βουλγαρία). Ο όγκος του είναι πολύ επιβλητικός, καθώς το βουνό ξεκινάει ουσιαστικά από μηδενικό υψόμετρο και ορθώνεται σαν τοίχος, μέχρι την κορυφή του. Ο Όλυμπος θεωρείται νεαρό βουνό που συνεχίζει να «ψηλώνει».

 

Πηγές – Άρθρα - Πληροφορίες

https://el.wikipedia.org/ [Πρόσβαση 1/2/2016]

http://wi-fi-votaniki.net/node/800 [Πρόσβαση 1/2/2016]

Επισκέπτες του Ολύμπου

 

Επιμέλεια – Κείμενο Χρήστος Τόσκα

Η μορφή του Δία στον Όλυμπο
Η μορφή του Δία στον Όλυμπο

Tags: 

Περί Βλαστησης: 

Οδειπορικα: