Η ξόβεργα ο ιξός και ο οξός

Τι ακριβώς είναι η ξόβεργα

Η ξόβεργα ήταν ένα μικρό κλαδί ή βέργα αλειμμένη με κολλητική ουσία (συνήθως αρωματική ή γλυκιά ή μείγμα ουσιών πχ. με μέλι). Τις ξόβεργες τις τοποθετούσαν σε διάφορες θέσεις, από όπου περνούσαν τα μεταναστευτικά μικροπούλια (συνήθως τα ωδικά), έτσι ώστε αυτά να προσελκυθούν και να κολλήσουν πάνω στις ξόβεργες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρακτική του κυνηγιού με ξόβεργες έχει απαγορευτεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί η ονομασία «ξόβεργα»

Οι πρώτες ξόβεργες έγιναν με κύριο υλικό τους καρπούς του είδους ιξός (Loranthus europaeus, αν και λανθασμένα πολύ όταν αναφέρουν τον ιξό αναφέρονται στο είδος  Viscum album, που είναι ημιπαρασιτικό είδος στην ελάτη και ονομάζεται «γκι»). Ο ιξός είναι ένα ημιπαρασιτικό φυτό που φύεται πάνω σε κορμούς και κλαδιά φυλλοβόλων δρυών (Quercus sp.). Οι καρποί του είδους είναι λευκοί αλλά το σημαντικότερο είναι κολλώδεις. Από το είδος «ιξός» και τη «βέργα» προέκυψε ο όρος «ξόβεργα».

Ο «οξός»

Σε πολλά νησιά του Αιγαίου, όπου ο ιξός δεν υπάρχει, και για τη δημιουργία της ξόβεργας χρησιμοποιήθηκε ο καρπός από ένα άλλο είδος, ξενικό, του γένους Ziziphus. Το είδος ονομάστηκε «οξός» γιατί από αυτό έφτιαχναν τις ξόβεργες.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

https://el.wikipedia.org/ [Πρόσβαση 26/3/2017]

http://www.greek-language.gr/ [Πρόσβαση 26/3/2017]

https://www.retromaniax.gr/ [Πρόσβαση 26/3/2017]

Κάτοικοι νησιών ανατολικού Αιγαίου

 

Επιμέλεια – Κείμενο MSc. Φώτω Κόνσολα

photo by Daniel Lazarik (via http://www.nahuby.sk)
Καρποί από τον ιξό (by http://www.nahuby.sk)

Tags: