Η ιστορία του "τίμιου ξύλου"

 

Επιμέλεια – Κείμενο Θάνος Αθανασόπουλος

 

Ποια είναι η ιστορία του, σύμφωνα με τις Γραφές

Σύμφωνα με τις γραφές η ιστορία του τίμιου ξύλου, ξεκινάει από τους τρεις Αγγέλους που είχες φιλοξενήσει ο Αβραάμ και οι οποίοι είχαν ξεχάσει τρία κομμάτια ξύλου. Ο γιος του, Λωτ, πήρε τα τρία ξύλα και τα φύτευσε (στο δυτικό τμήμα της Ιερουσαλήμ, έξω από τα τείχη και μέσα σε δασώδη κοιλάδα, όπου σήμερα βρίσκεται η μονή του Τιμίου Σταυρού). Τα ίδια ξύλα προσπάθησε να χρησιμοποιήσει και ο Σολομώντας για την ανέγερση του γνωστού Ναού του, χωρίς όμως αυτά να ταιριάζουν σε καμιά θέση και για αυτό τα ανέφεραν σαν «καταραμένο» ή «άτιμο» ξύλο. Οι ίδιοι οι Ιουδαίοι, ψάχνοντας να βρουν ξύλο για να φτιάξουν τον σταυρό πάνω στον οποίο θα γινόταν η σταύρωση του Ιησού, βρήκαν πρόχειρα αυτά τα ξύλα και τον έφτιαξαν από αυτά. Πρέπει να τονιστεί ότι στις Γραφές, τα τρία ξύλα αναφέρονται ως ένα «σύνθετο» ξύλο, από τρία διαφορετικά είδη.

Τα είδη του ξύλου

Σύμφωνα επίσης με τις γραφές, το τίμιο ξύλο αποτελείται από κέδρο, πεύκο και κυπαρίσσι. Πολύ πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε όντως ένα ή και περισσότερα από τα παραπάνω είδη για την κατασκευή του σταυρού: ο κέδρος του Λιβάνου (Cedrus libani), η χαλέπιος ή η τραχεία πεύκη (Pinus halepensis ή P. brutia αντίστοιχα) και το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens). Όλα τα παραπάνω είδη υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, αν και το πιο «ευθυτενές» ξύλο το κάνει το κυπαρίσσι, και ίσως αυτό να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σταυρών (εκείνη την εποχή η τιμωρία όλων των εγκληματιών γινόταν με σταύρωση). Αυτό δεν αποκλείει και την πιθανότητα, εκείνη την εποχή, να υπήρχαν και δάση με ευθυτενή ξύλα πεύκων και κέδρων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες κατασκευές.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

https://fdathanasiou.wordpress.com/ [Πρόσβαση 9/4/2017]

http://users.otenet.gr/ [Πρόσβαση 9/4/2017]

http://www.pronews.gr/ [Πρόσβαση 9/4/2017]

Euro+Med (2006-): Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Published on the Internet http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ [Πρόσβαση 9/4/2017]

 

 

Cedrus libani, Cupressus sempervirens, Pinus brutia

Tags: