Οι πλάτανοι του Σχολαρίου: μια φωλιά για πολλούς ερωδιούς

 

Επιμέλεια – Κείμενο Χρήστος Ράμμος

 

Οι πλάτανοι

Δυο πλάτανοι (Platanus orientalis) που βρίσκονται κοντά στις όχθες των λιμνών της Βόλβης και της Κορώνιας, και συγκεκριμένα στη δυτική άκρη του χωριού Σχολάρι του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους

Τα πλατάνια έχουν μεγάλες διαστάσεις, και συγκεκριμένα έχουν περίμετρο 10,5 και 8,5 μέτρα αντίστοιχα. Από ιστορικές πηγές, τα πλατάνια έχουν ηλικία άνω των 200 ετών, καθώς υπάρχουν από την εποχή της τουρκοκρατίας. Το πιο σημαντικό όμως  χαρακτηριστικό τους είναι ότι στα κλαδιά τους, κάθε χρόνο, ζευγάρια ερωδιών φτιάχνουν τις φωλιές τους, φαινόμενο μοναδικό στον Ελληνικό χώρο.

Προστασία

Τα δέντρα, λόγω των διαστάσεων, αλλά και της φωλεοποίησης των κλάδων τους από ερωδιούς έχουν ανακηρυχτεί από το 1975 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (ΦΕΚ 281/Β/1975).

 

Πηγές - Πληροφορίες - Άρθρα

https://el.wikipedia.org [Πρόσβαση 12/11/2016]

life-events.gr [Πρόσβαση 12/11/2016]

www.biodiversity.gr [Πρόσβαση 12/11/2016]

 

 

Πλάτανοι Σχολαρίου (photo by Μαθητές του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων)

Tags: