Η σπάνια παιώνια του Παρνασσού

 

Επιμέλεια – Κείμενο Γιώργος Ψυχογιος

 

Η περιορισμένη εξάπλωση της Paeonia parnassica

Η Paeonia parnassica απαντάται μόνο στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Παρνασσό και του Ελικώνα (και πουθενά αλλού στον κόσμο), σε πολύ μικρούς υποπληθυσμούς.  Συνολικά έχουν καταγραφτεί μόλις περίπου 2500 άτομα του είδους.

Προστασία και κίνδυνοι

Καθεστώς προστασίας για το είδος δεν υπάρχει, αν και περιλαμβάνεται στον κατάλογο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων φυτών της Ελλάδας, ενώ έχει περιληφθεί και στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Θεωρείται «τρωτό» καθώς έχει πολύ περιορισμένη εξάπλωσή: απαντάται σε ανοίγματα των ελατοδασών και σε προφυλαγμένες θέσεις μεταξύ των ασβεστολιθικών βράχων.

Οι παιώνιες της Ελλάδας

Στην  Ελλάδα απαντώνται 12 είδη και υποείδη παιώνιας, από τις οποίες οι πέντε είναι ενδημικές (με, ίσως την πιο σπάνια, την Paeonia parnassica), δηλαδή απαντώνται μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. & Tzanoudakis D. 2013. Vascular Plants of Greece. An annotated checklist. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem & Hellenic Botanical Society, Berlin & Athens.

Turland N. 2009. Paeonia parnassica Tzanoud. – Τρωτό. Στο: Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων, Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας (Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (εκδ.)), Ελληνική Βοτανική Εταιρία, Τόμος 2: 244-245.

 

 

Το άνθος της Paeonia parnassica
Paeonia parnassica

Tags: 

Οδειπορικα: