Προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες: πως επηρεάζουν τα δέντρα

 

Επιμέλεια – Κείμενο Γιώργος Ψυχογιός

 

Θερμοκρασία και βλάστηση

Η θερμοκρασία, και συγκεκριμένα η μέση θερμοκρασία αλλά και οι ακραίες τιμές θερμοκρασίας επηρεάζουν σε καταλυτικό βαθμό τη βλάστηση που μπορεί να επικρατεί σε μια περιοχή. Η βλάστηση όμως επηρεάζει και αυτή τις τιμές της θερμοκρασίας. Πλούσια βλάστηση και δάση επιδρούν σημαντικά στην άμβλυνση των θερμοκρασιών και τη μείωση της εμφάνισης ακραίων τιμών.

Η θερμοκρασία στις πόλεις

Η θερμοκρασία των πόλεων είναι κατά κύριο λόγο μεγαλύτερη από αυτή που θα υπήρχε χωρίς την ύπαρξη κτηρίων, δρόμων και εγκαταστάσεων. Το τσιμέντο, η άσφαλτος και η ατμοσφαιρική ρύπανση ανεβάζουν τις τιμές της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, και ιδιαίτερα το τσιμέντο, συγκεντρώνει κατά τη διάρκεια της ημέρας μεγάλες ποσότητες θερμότητας που αποβάλλει τη νύχτα με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει την «κανονική» πτώση της θερμοκρασίας τις νυχτερινές ώρες. Το αστικό πράσινο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά στην άμβλυνση αυτών των ακραίων θερμοκρασιών σε τιμές που φτάνουν μέχρι και τους 30 οC!

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

Architecture & Design

ebooks.edu.gr/ [Πρόσβαση 30/7/2017]

http://www.efsyn.gr/ [Πρόσβαση 30/7/2017]

Επίδραση δέντρων στη μείωση της θερμοκρασίας

Tags: 

Άνθρωπος και Φύση: