Ακόμα ένα είδος Allium (αγριοκρέμμυδoυ) ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα

 

Επιμέλεια – Κείμενο MSc Αιμιλία Λεμπέση

 

Το γένος Allium

Στο γένος Allium περιλαμβάνονται γνωστά είδη, όπως το κρεμμύδι και το σκόρδο. Από το γένος Allium στην Ελλάδα απαντώνται πλέον 126 είδη και υποείδη φυτών, από τα οποία τα 56 είναι ελληνικά ενδημικά (δηλαδή απαντώνται μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο).

Η ανακάλυψη του «νέου» για την επιστήμη είδους

Η ανακάλυψη νέων ειδών δεν βασίζεται μόνο στους «επαγγελματίες» του χώρου (πανεπιστημιακοί και ερευνητές σχε­τικών ινστιτούτων) αλλά και σε ένα σημαντι­κό αριθμό «ερασιτεχνών βοτανικών» που μέσα από τις εξερευνητικές τους αποστολές, τις φωτογραφήσεις, τις ιστοσελίδες κ.ά. συμ­βάλουν στην καλύτερη γνώση και ανάδειξη της χλωρίδας. Γνωστή είναι και η περίπτωση της ανακάλυψης είδους με φωτογραφίες από το facebook στη Βραζιλία. Στην Ελλάδα, ένας από αυ­τούς, ο Χρίστος Γαλανός στα πλαίσια μιας σειράς εξορμήσεων του στην ακριτική Σύμη το φθινόπωρο του 2015, εντόπισε έναν πληθυ­σμό του γένους Allium τα άτομα του οποίου ήταν ακόμη σε ανθοφορία. Όπως αποδείχθηκε, μετά από διεξοδική μορ­φολογική και κυτταρολογική μελέτη, επρόκειτο για ένα άγνωστο μέχρι τότε είδος, το οποίο και περιγράφτηκε ως νέο για την επιστήμη, το Allium symiacum Galanos & Tzanoud.

Το είδος

Πρόκειται για ένα είδος της Ομάδας Codonoprasum με περίοδο αν­θοφορίας τους φθινοπωρινούς μήνες (τέλη Σε­πτεμβρίου–αρχές Νοεμβρίου), το οποίο όμως διακρίνεται σαφώς από τα άλλα είδη της ίδιας ομάδας, τόσο από το χρώμα των ανθέων του (λευκό-πράσινο), αλλά κυρίως από τους στήμονες του (νήματα και ανθήρες) που εξέχουν εμφανώς του περι­γονίου. Το συγκεκριμένο γνώρισμα (στήμονες εξέχοντες/στήμονες μη εξέχοντες του περιγονί­ου) θεωρείται από τους χαρακτήρες κλειδιά για τη διάκριση των ειδών μέσα στην ομάδα Codonoprasum (paniculatum group & flavum/stamineum group αντίστοιχα) και ως εκ τούτου επι­σημαίνεται η ιδιαίτερη ταξινομική θέση του Allium symiacum, αφού είναι το μόνο φθινοπωρινό είδος της ομάδας Codonoprasum με στήμονες εξέχοντες του περιγονίου και ταυτόχρονα το μόνο είδος της ομάδας με εξέχοντες στήμονες (flavum/stamineum group) που ανθίζει το φθινόπωρο.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

Galanos Ch.J. & Tzanoudakis D. 2017. Allium symiacum (Amaryllidaceae), a new species from Symi Island (SE Aegean, Greece). Willdenowia 47(2): 107-113. https://doi.org/10.3372/wi.47.47202

Τζανουδάκης Δ. 2017. Allium symiacum Galanos & Tzanoudakis: ένα νέο ειδός για την επιστήμη και την Ελληνική χλωρίδα. Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Τεύχος 2.

 

 

Xρίστος Γαλανός
Άνθος Allium symiacum (photo by Xρίστος Γαλανός)

Tags: