Τρεις σπάνιες ονοβρυχίδες με διαφορετική ιστορία

 

Επιμέλεια – Κείμενο MSc Αιμιλία Λεμπέση

 

Το Onobrychis aliacmonia

To 1956 o Rechinger και ο Γουλιμής ανακάλυψαν στις όχθες του Αλιάκμονα ένα είδος ονοβρυχίδας. Στην αρχή θεώρησαν ότι είναι το είδος O. hypargyrea που θεωρούνταν ότι εξαπλώνονταν μέχρι τη νότια πρώην Γιουγκοσλαβία. Μετά από 17 χρόνια αναθεωρήθηκε η άποψη και θεωρήθηκε ότι είναι ένα τοπικό ενδημικό του Αλιάκμονα, το O. aliacmonia Rech. f. Μόλις τρία χρόνια αργότερα, το 1976, η κατασκευή ενός φράγματος στην περιοχή ανύψωσε τη στάθμη του νερού εκεί όπου ήταν η εξάπλωση του είδους. Παρά τις προσπάθειες για επανεύρεση του είδους, η O. aliacmonia δεν στάθηκε δυνατό να επανευρεθεί, οπότε το είδος χαρακτηρίστηκε «εξαφανισμένο» από την Παγκόσμια Ένωση Προστασίας της Φύσης και, μάλιστα, θεωρήθηκε ότι αποτελούσε τη μόνη αδιαμφισβήτητη περίπτωση εξαφάνισης ελληνικού ενδημικού είδους.

Η Onobrychis peloponnesiaca και η εύρεση της O. aliacmonia 

Η μεγάλη έκπληξη όμως θα ερχόταν από την Πελοπόννησο, όπου το 1987 ανακαλύπτεται ένας πληθυσμός της O. aliacmonia, 400 χλμ. μακριά από τον αρχικό πληθυσμό που θεωρούταν εξαφανισμένος. Το 1994 οι Tan και Vold σε νέα επίσκεψή τους στην ευρύτερη περιοχή του Αλιάκμονα, ανακαλύπτουν πάνω από 30.000 φυτά του είδους που μέχρι τότε θεωρούνταν εξαφανισμένο. Παράλληλα όμως αποδεικνύεται ότι τα φυτά της νότιας Πελοποννήσου, που είχαν αρχικά θεωρηθεί O. aliacmonia, ανήκουν σε ένα άλλο, νέο είδος για την επιστήμη, το τοπικό ενδημικό O. peloponnesiaca

Η Onobrychis citrina

Και ενώ μέχρι το 1994, οι επιστήμονες έψαχναν το Onobrychis aliacmonia, μόλις το 2016 ανακαλύπτεται το Onobrychis citrina στο Άσκιο Όρος και συγκεκριμένα στο Σινιάτσικο. Το είδος από ότι φαίνεται υπάρχει και σε άλλα όρη στη βόρεια Ελλάδα, αλλά η παρουσία του σε αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

Greuter W. 1986. Onobrychis aliacmonia (Leguminosae) – the unusual story of a rediscovery.  Pl. Syst. Evol. 155: 215-217

Tan K. & Iatrou G. 1996. Onobrychis aliacmonia Rech. f. – a new slant on an old story. Ann. Naturhist. Mus. Wien. 98: 305-309

Tan K. & Iatrou G. 1998. Two rare taxa in the southern Peloponnese. Proceedings of the 1st Balkan Botanical Congress (Tsekos I. & Moustakas M. eds.): 153-156. Kluwer Academic Publishers

Vladimirov V., Dane F. & Tan K. 2016. New floristic records in the Balkans: 30. Phytologia Balcanica 22(2): 259-292

http://plant-hunters.blogspot.gr/ [Πρόσβαση 5/5/2017]

 

 

Onobrychis citrina (photo by A. Strid - Phytologia Balcanica)

Tags: