Βιβλίο για τα ψυχανθή είδη στη βόρεια Ελλάδα

Τα ψυχανθή

Τα ψυχανθή, μέλη της οικογένειας Fabaceae, είναι από τα πλέον πολύτιμα είδη του φυτικού βασιλείου. Κι αυτό γιατί έχουν ύψιστη οικολογική και οικονομική αξία. Η οικολογική τους αξία έγκειται κυρίως στη μοναδική ικανότητά τους να δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας και να βελτιώνουν έτσι τη γονιμότητα του εδάφους συμβάλλοντας αποφασιστικά στην παραγωγικότητα των φυσικών οικοσυστημάτων. Η οικονομική τους αξία οφείλεται στη μεγάλη θρεπτική αξία που έχουν ως τροφή τόσο για τον άνθρωπο (π.χ. όσπρια) όσο και για τα ζώα (ως σανός ή βοσκήσιμη ύλη) εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας τους σε πρωτεΐνες. Επιπλέον, αποτελούν αξιόλογα συστατικά του τοπίου λόγω των πολύχρωμων και πολύτροπων ανθέων που έχουν, τα οποία με τη γύρη τους συντηρούν ένα μεγάλο εύρος της εντομοπανίδας και με το χρώμα τους κοσμούν τα φυσικά οικοσυστήματα. Τέλος, η εθνοβοτανική και φαρμακευτική τους αξία είναι σημαντική καθιστώντας τα έτσι πολύτιμες πηγές φυσικών φαρμακευτικών ουσιών.  

Το βιβλίο

Στο παρόν εικονογραφημένο εγχειρίδιο για τα σπουδαιότερα είδη ψυχανθών της βόρειας Ελλάδας περιλαμβάνονται 29 γένη και 164 είδη και υποείδη με πλήρη βοτανική περιγραφή και με εξαιρετικής ευκρίνειας και ομορφιάς φωτογραφίες των ανθέων και διαφόρων άλλων μερών των φυτών, οι οποίες διευκολύνουν το μη ειδικό στη βοτανική ορολογία να εντοπίσει και αναγνωρίσει τα κυριότερα ψυχανθή της χλωρίδας στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και αλλού. Έγινε επίσης προσπάθεια να υπάρχει φωτογραφική απεικόνιση όλων των απαραιτήτων χαρακτηριστικών για την αναγνώριση των ειδών. Θεωρήθηκε σκόπιμη η παράθεση των γενικών μορφολογικών χαρακτηριστικών της οικογένειας, ενώ στο τέλος παρατίθεται η ορολογία και τα συνώνυμα. Τα γένη παρουσιάζονται αλφαβητικά. Πέραν των βοτανικών πληροφοριών, το βιβλίο περιέχει και πολύτιμες πληροφορίες για την οικολογία, την εξάπλωση και τη χρησιμότητα των ειδών, ώστε να αποδοθεί σ’ όλες τους τις διαστάσεις η σημασία τους.

Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

 

Απόψεις: