Το δεύτερο newsletter της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία δημοσίευσε το δεύτερο newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο) τον Ιούλιο του 2017. Το τεύχος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, αλλά και διάφορα άλλα σημαντικά "βοτανικά" θέματα του πρώτου εξαμήνου του 2017. Το πρώτο newsletter δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2017.

Μπορείτε να κατεβάσετε το newsletter από εδώ.

Tags: 

Απόψεις: