Το Πάντα-Βρέχει ! ! !

Το φαράγγι

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια στην Ελλάδα είναι το φαράγγι του Κρικελιώτη ποταμού και η θέση «Πανταβρέχει». Η ονομασία δεν είναι τυχαία, καθώς η αίσθηση είναι ότι πάντα βρέχει!!! Βρίσκεται μεταξύ των χωριών Ροσκά και Δολιανά, στο νότιο τμήμα του νομού Ευρυτανίας και η πρόσβασή του (από τρεις περιοχές) είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη και διαρκεί πάνω από 1-1,5 ώρα με τετρακίνητο αυτοκίνητο (αν και απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι)! Το φαράγγι είναι εντυπωσιακό, με διάφορους γεωλογικούς σχεδιασμούς και με τη βοήθεια της δροσιάς του Κρικελιώτη ποταμού διασχίζεται εύκολα (την καλύτερη εποχή, δηλαδή τέλη Ιουλίου με τέλη Αυγούστου και με την προϋπόθεση ότι οι ταξιδιώτες από την αρχή θα αποδεχτούν το γεγονός ότι θα μπούνε μέσα στο νερό)!!!! Η θέση Πανταβρέχει είναι περίπου 1,5 ώρα από την αρχή του Φαραγγιού, αλλά η θέα απίστευτη: λόγω του μεγάλου ύψους που πέφτει το νερό από τα βράχια, η ροή δεν είναι συνεχής και συμπαγής, αλλά διασπάται σε μια μεγάλη ακτίνα σε μικρές και μεγάλες σταγόνες, δημιουργώντας μια συνεχή τεχνητή βροχή.

Η βλάστηση

Μέσα στο φαράγγι, σε απότομες πλαγιές με βόρειες εκθέσεις, εμφανίζονται συστάδες με φυλλοβόλα είδη όπως τα Ostrya carpinifolia, Acer spp. κ.ά., ενώ στις νότιες εκθέσεις κυριαρχεί η χασμοφυτική βλάστηση και λιγότερο εμφανίζονται θάμνοι όπως Pistacia terebinthus, Cotinus coggygria κ.ά.Στη θέση Πάντα-Βρέχει η βλάστηση είναι πλούσια με την εμφάνιση εντομοφάγων ειδών (Pinguicula hirtifolia), ιπποκαστανιών, σπάνιων ειδών φτέρης κ.ά.

Προστασία

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ένα από τα ελάχιστα αδιατάρακτα τοπία της Ελλάδας, καθώς απουσιάζει η βόσκηση, ενώ η ανθρώπινη δραστηριότητα περιορίζεται στην παρουσία επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο και μεμονωμένων αλιέων. Να σημειωθεί ότι η παρουσία αυτή δεν έχει επιδράσει στο φυσικό περιβάλλον, ωστόσο η ολοένα αυξανόμενη τάση της πιθανόν να δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα.

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

Φωτιάδης Γ., Γουδέλης Γ., Θωμάς Δ., Πλατής Π. & Χριστοδούλου Φ. 2006. Συμβολή στη γνώση της χλωρίδας της θέσης «Πανταβρέχει» του φαραγγιού Κρικελλοποτάμου (Ν. Ευρυτανίας). Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Δάσος και Νερό», 2-5 Οκτωβρίου 2005, Δράμα: 245-249.

http://www.info-karpenisi.gr/ [Πρόσβαση 11/7/2015]

http://www.newsbeast.gr/ [Πρόσβαση 11/7/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Θωμάς Δ., Πλατής Π. & Χριστοδούλου Φ.

Καταρράκτες κατά μήκος του φαραγγιού
Δέντρα που στέκονται πάνω στα βράχια
Η θέση Πάντα-Βρέχει
Η θέση Πάντα-Βρέχει
Η θέση Πάντα-Βρέχει
Η θέση Πάντα-Βρέχει

Tags: 

Περί Βλαστησης: 

File: