Το μεγαλύτερο φαράγγι στον κόσμο: του Βίκου!

Το φαράγγι

Το μεγαλύτερο φαράγγι του κόσμου δεν είναι το γνωστό Grand Canyon... Το Φαράγγι του Βίκου, είναι το βαθύτερο φαράγγι παγκοσμίως σύμφωνα με το βιβλίο Guinness: έχει μήκος 20 χιλιόμετρα και το βάθος του ξεπερνάει σε πολλά σημεία τα 1000 μέτρα ενώ το πλάτος του κυμαίνεται από 30 μέχρι 100 μέτρα!!! Το φαράγγι διασχίζει ο παραπόταμος του Αώου, ο Βοϊδομάτης. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει μπει στο βιβλίο Guinness λόγω αναλογίας βάθους, πλάτους και μήκους. Φυσικά, το φαράγγι είναι ενταγμένο στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Τα είδη

Στο φαράγγι σχηματίζεται δάσος από πολλά είδη, που συνήθως δεν μπορούν να βρεθούν στην ίδια περιοχή! Αυτό οφείλεται στη συνεχή αλλαγή μικροπεριβάλλοντων. Φυτά της μεσογείου, όπως η τερεμβινθια (Pistacia terebinthus) εμφανίζεται μόλις μερικά μέτρα από είδη ορεινών περιοχών όπως το έλατο (Abies). Η χλωρίδα του είναι ιδιαίτερα πλούσια και για αυτό μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα αποτελούσε τροφή αλλά και τα φάρμακα του ντόπιου πληθυσμού με γνωστούς τους «βικογιατρους»! Η διάσχιση του φαραγγιού είναι σχετικά εύκολη με εκκίνηση το χωριό Μονοδέντρι προς το χωριό του Βίκου και διαρκεί περίπου 5,5-6 ώρες.

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

Amanatidou D. 2005. Analysis and evaluation of a traditional cultural landscape as a basis for its conservation management. A case study in Vikos-Aoos National Park, Greece. PhD thesis, University of Freiburg.

http://www.epirus.org/ [Πρόσβαση 10/7/2015]

el.wikipedia.org [Πρόσβαση 10/7/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Άκης Παππάς

photo by Vasilis Triantafyllou
Το μονοπάτι στο φαράγγι
Το φαράγγι το Χειμώνα (photo by The World of Wild Nature)
photo by tovoion.com

Περί Βλαστησης: