Το δρυοδάσος της Φολόης!!

Το δάσος

Το δρυοδάσος του Οροπέδιου της Φολόης βρίσκεται στους νότιους πρόποδες της Οροσειράς του Ερυμάνθου. Η έκταση που καλύπτει το δρυοδάσος Φολόης ανέρχεται στα 25.000 στρέμματα και ανήκει κατά απόλυτο νομή και κυριότητα στο ελληνικό Δημόσιο. Σε όλο το οροπέδιο κυριαρχεί η πλατύφυλλη δρυς (Quercus frainetto), την οποία ο λαός της περιοχής ονόμασε Κάπελη, που σημαίνει πυκνό δάσος ή άφθονο δάσος.

Η χρήση του

Στο παρελθόν μεγάλα κομμάτια του δάσους εκχερσώθηκαν από καταπατητές για να γίνουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και για να εκμεταλλευτούν την ξυλεία. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα αμιγώς σπερμοφυή δάση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι δυσμενείς κλιματοεδαφικές συνθήκες προσδίδουν στο δάσος προστατευτικό χαρακτήρα. Από το δάσος σήμερα καλύπτονται μερικώς οι ατομικές ανάγκες σε καυσόξυλα και οι μικροεπαγγελματικές ανάγκες σε στρογγυλή ξυλεία των κατοίκων της περιοχής Δασαρχείου Πύργου, πλην όμως η ετήσια παραγωγή δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες.

Η ονομασία

Πήρε το όνομά του από την μυθολογία και το βασιλιά των Κενταύρων Φόλο, φίλο του Ηρακλή. 

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

Dimopoulos P. & Bergmeier E. 2004. Wood pasture in an ancient submediterranean oak forest. Ecologia Mediterranea 30: 5-14.

http://www.foloiproject.gr/ [Πρόσβαση 11/7/2015]

http://www.persaina.gr/ [Πρόσβαση 11/7/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Παναγιώτης Βλάχος

Tags: 

Περί Βλαστησης: