Στην έντεχνη μουσική (συνεργασία με «στη μουσική που κύκλους κάνει»)

Στην έντεχνη μουσική γίνεται πολλές φορές λόγος για τη φύση, τη βλάστηση και τα φυτά.

 

Πυρόσβεση - Ελένη Βιτάλη, Τα βουνά ταπεινωμένα

Tags: 

Άνθρωπος και Φύση: