Ελλάδα: η χώρα του θυμαριού

Το θυμάρι

Το πιο κοινό θυμάρι και αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το είδος Thymbra capitata (παλαιότερες ονομασίες Coridothymus capitatus, Thymus capitatus κλπ.).

Τα άλλα θυμάρια

Εκτός από το γνωστό θυμάρι, στην Ελλάδα απαντώνται ακόμα 37 είδη και υποείδη θυμαριού που ανήκουν στο γένος Thymus. Από αυτά, τα 11 είναι ελληνικά ενδημικά, δηλαδή απαντώνται μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο. Το άρωμα των παραπάνω θυμαριών μπορεί να διαφέρει από είδος σε είδος. Άλλα έχουν το τυπικό άρωμα του θυμαριού, άλλα μυρίζουν λεμόνι, ενώ για παράδειγμα στη Θάσο και στην Καβάλα συλλέγουν θυμάρι και το ονομάζουν «ρίγανη» καθώς έχει μυρωδιά ρίγανης!

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

Αραμπατζής Θ. 2000. Θάμνοι και Δέντρα στην Ελλάδα. Οικολογική Κίνηση Δράμας

Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. & Tzanoudakis D. 2013. Vascular Plants of Greece. An annotated checklist. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem & Hellenic Botanical Society, Berlin & Athens.

 

Επιμέλεια - Κείμενο Φανούριος-Νικόλαος Σακελλαράκης

Tags: