Δάσος κουκουναριάς

Το δάσος κουκουναριάς

Το δάσος κουκουναριάς (Pinus pinea) της Στροφυλιάς Πελοποννήσου (Νομός Αχαΐας) είναι ένα από τα πιο εκτεταμένα του είδους σε όλη την Ευρώπη και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Έχει συνολική έκταση 22.000 στρέμματα και καλύπτει μία παραλιακή δασική λωρίδα μέσου πλάτους περίπου 1.250μ. με μικρά ή μεγάλα διάκενα και ξέφωτα. Στα ανατολικά και νότια όριά του, καθώς και κατά θέσεις, υπάρχουν λιμνάζοντα νερά και φυσικά ή τεχνητά κανάλια, που συντελούν στο σχηματισμό μιας αλληλουχίας υγρών (με γλυκά και υφάλμυρα νερά) και χερσαίων βιοτόπων.

Βλάστηση

Το δάσος της Στροφυλιάς απαρτίζεται από τρία κυρίαρχα είδη δέντρων, την κουκουναριά (Pinus pinea), τη χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis) και τη βαλανιδιά (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis). Η κουκουναριά δημιουργεί αμιγή δάση στο ανατολικό τμήμα. Στη Στροφυλιά, το μεγαλύτερο μέρος των κουκουναριών βρίσκεται προστατευμένο πίσω από τις συστάδες χαλεπίου πεύκης που φυτρώνουν ως τη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται από τους ισχυρούς ανέμους και την αλατότητα του θαλασσινού νερού. Η πλειοψηφία των κουκουναριών που απαντώνται στο δάσος έχουν ηλικία 100-200 χρονών. Τα τελευταία χρόνια, η κουκουναριά αντιμετωπίζει προβλήματα φυσικής αναγέννησης και για αυτό το λόγο η αναπαραγωγή της υποβοηθείται με την φύτευση νεαρών δενδρυλλίων.

Προστασία

Το δάσος προστατεύεται στα πλαίσια του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου και Δάσους Στροφυλιάς, που ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο το 2008. Έχει συνολική έκταση 143.000 στρέμματα και προστατεύεται από τις διεθνείς συνθήκης Ραμσάρ και το Δίκτυο Φύση 2000.

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

http://www.strofylianationalpark.gr/ [Πρόσβαση 12/6/2015]

el.wikipedia.org [Πρόσβαση 12/6/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Αφροδίτη Δερνίκα

photo by3.bp.blogspot.com

Tags: 

Περί Βλαστησης: