Δάσος της βαλανιδιάς Ξηρόμερου Αιτωλοακαρνανίας

Η βαλανιδιά

Η βαλανιδιά (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) έχει εξάπλωση στη Βαλκανική χερσόνησο και στην Τουρκία. Τα δάση της εξαπλώνονται σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα και τις περισσότερες φορές βρίσκονται σε πεδιάδες και λοφώδεις περιοχές. Πιθανότατα τα δάση βαλανιδιάς κάποτε να ήταν εκτεταμένα σε πεδιάδες, και να εκχερσώθηκαν για γεωργική γη (καθώς ακόμα βρίσκονται μικρές κηλίδες δασών μέσα σε γεωργικές καλλιέργειες).

Δάση βαλανιδιάς

Σήμερα τα δάση βαλανιδιάς είναι μικρά και διαμελισμένα. Το πιο "εννιαίο" δάσος που έχει απομείνει στην Ελλάδα και ίσως στον κόσμο είναι αυτό του Ξηρόμερου Αιτωλοακαρνανίας. Το δάσος κυριαρχείται από βαλανιδιές που η ηλικία τους συχνά ξεπερνάει τα 300 χρόνια!!! Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο δάσος είναι η μικρή αναγέννησή του καθώς και οι παράνομες υλοτομίες...

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

Παντέρα Α., Σταυράκης Ν., Δημητρέλλου Μ. & Φωτιάδης Γ. 2010. Βαλανίδι: ταξίδι στην ιστορία και τη χρήση του. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας, 1-4 Νοεμβρίου 2009, Πάτρα: 389-398.

Παντέρα Α., Γεννιτσαρόπουλος Χ., Φωτιάδης Γ. & Μερτζάνης Α. 2010. Επίδραση της συμπίεσης του εδάφους στη φύτρωση και επιβίωση φυτών βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου «Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής» (Σιδηροπούλου Α., Μαντζανάς Κ. & Ισπικούδης Ι. εκδ.), 14-16 Οκτωβρίου 2010, Ξάνθη: 129-134.

 

Επιμέλεια - Κείμενο Ανδρέας Κοκόσης

Tags: 

Περί Βλαστησης: