Η Ελλάδα στις σημαντικότερες περιοχές της γης για τη διατήρηση των φυτών!

Τι είναι τα hot-spot

Γενικά ο αριθμός τόσο των ειδών όσο και των τύπων βλάστησης που απειλούνται με εξαφάνιση ξεπερνά τους διαθέσιμου πόρους συντήρησης, με την κατάσταση, όπως φαίνεται να δυσχεραίνει (Pimm et al. 1995, Myers 1996), γεγονός που προσδίδει ισχυρή αξία στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και αποτελεί τον άξονα του σχεδιασμού για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη τέτοιων περιοχών ενδιαφέροντος. Μία πολλά υποσχόμενη προσέγγιση αποτελεί ο εντοπισμός hotspots (Myers 1990, Reid 1998, Myers et al. 2000), δηλαδή των «κόκκινων περιοχών», των πιο σημαντικών περιοχών για τη χλωρίδα και τη βλάστηση.

Η θέση της Ελλάδας

Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει υπολογιστεί ότι στο 2,3% της συνολικής επιφάνειας της ξηράς της γης διαβιούν πάνω από το 50% όλων των φυτικών ειδών της γης. Δηλαδή η προστασία αυτών των εκτάσεων (των παγκοσμίως hot spots) θα εξασφαλίσει την προστασία τουλάχιστον του 50% των φυτικών ειδών της γης. Η Ελλάδα είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές του κόσμου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς σχεδόν όλη η έκτασή της ανήκει σε αυτό το 2,3% των hotspots!!

 

Πηγές – Άρθρα - Πληροφορίες

Myers N. 1990. The biodiversity challenge: expanded hotspots analysis. Environmentalist 10, 243–256

Myers N. 1996. Two key challenges for biodiversity: discontinuities and ynergisms. Biodiversity Conservation 5, 1025–1034

Pimm S. L. , Russell G. J. , Gittleman J. L. and Brooks, T. M. 1995. The future of biodiversity. Science 269, 347–350

Reid W. V. 1998. Biodiversity hotspots. Trends in Ecology and Evolution 13, 275–280

http://www.berkeley.edu/ [Πρόσβαση 20/8/2015]

http://laplaneterevisitee.org/ [Πρόσβαση 20/8/2015]

 

Επιμέλεια – Κείμενο Φανούριος-Νικόλαος Σακελλαράκης