Δάση μαύρης πεύκης (Pinus nigra)

Εξάπλωση

Τα δάση μαύρης πεύκης (Pinus nigra) εξαπλώνονται στα βουνά σχεδόν όλης της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και σε μερικά νησιά όπως τη Λέσβο, τη Σάμο και την Εύβοια.

Ενδιαίτημα

Τα δάση αυτά φαίνεται να εξαπλώνονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε αποσκελετωμένα εδάφη αλλά και σε εδάφη που προέρχονται από πετρώματα (όπως το σερπεντίνη) που για τα περισσότερα είδη φυτών είναι δηλητηριώδη. Συνήθως απαντώνται σε μεγάλο υψόμετρο, αλλά στη βόρεια Ελλάδα φτάνουν στο χαμηλότερο υψόμετρο των 100 μέτρων. Στην Πίνδο, και ειδικά στη βόρεια Πίνδο οι κάτοικοι χαρακτηριστικά αναφέρουν «εδώ είναι ο τόπος του μαυρόπευκου… υλοτομούμε προσεκτικά και μέσα σε ένα χρόνο η αναγέννηση είναι βούρτσα… εδώ το μαυρόπευκο δεν τελειώνει…».

Προστατευόμενα δάση

Τα δάση μαύρης πεύκης θεωρούνται «ορομεσογειακά» καθώς εξαπλώνονται μόνο στις ορεινές περιοχές των παράμεσογειακών χωρών. Θεωρούνται ύψιστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτό είναι τύπος οικοτόπου προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, που αφορά τις περιοχές Natura 2000.

Στην Ελλάδα

Τα μαυρόπευκα είναι πολύ ανθεκτικά και για αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ σε αναδασώσεις. Όταν οι εδαφικές συνθήκες καλυτερέψουν, τότε η πεύκη αντικαθίσταται σταδιακά από άλλα είδη, όπως η οξιά στη Βόρεια Ελλάδα και το έλατο στη Νότια Ελλάδα.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

European Commission 2013. Interpretation Manual of European Union Habitats. 146 pg.

Ντάφης, Σ., Παπαστεργιάδου Ε., Λαζαρίδου Ε. & Τσιαφούλη Μ. 2001. Τεχνικός Οδηγός Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Κάτοικοι του Μετσόβου

 

Επιμέλεια - Κείμενο Τάσος Καδάς

Μεικτό δάσος οξιάς, ελάτης, δασικής και μαύρης πεύκης (Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Pinus sylvestris και Pinus nigra) στα Πιέρια

Tags: 

Περί Βλαστησης: