Το ξυλοκέρατο και τα γλυκίσματα

Το είδος

Η χαρουπιά (Ceratonia siliqua) είναι ξηρανθεκτικό είδος που απαντάται στη Μεσόγειο. Ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών, και όπως όλα τα ψυχανθή έχει καρπό χέδρωπα (σαν φασολάκι). Ο καρπός της, το γνωστό ξυλοκέρατο, μοιάζει με το κοινό φασολάκι, αλλά είναι κατά πολύ μεγαλύτερος και πολύ πιο σκληρός.

Η «γλύκα»

Τα ξυλοκέρατα είναι γλυκά και χρησιμοποιήθηκαν πολύ στο παρελθόν σαν υποκατάστατο της ζάχαρης. Σήμερα η μεγαλύτερη παραγωγή είναι στην Κύπρο, στην Τουρκία και στη Συρία (τουλάχιστον πριν τον πόλεμο). Τα προϊόντα που παρασκευάζονται από το ξυλοκέρατο είναι κυρίως το χαρουπόμελο και η χαρουπολάτα, δηλαδή μια φυτική και οικολογική σοκολάτα. 

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

www.athinorama.gr [Πρόσβαση 26/7/2015]

www.parpis.com [Πρόσβαση 26/7/2015]

 

Επιμέλεια – Κείμενο Υρώ Μπινιάρη

Tags: 

Άνθρωπος και Φύση: