Από τον Άγιο Μάμα (Χαλκιδική)...

Ο υγρότοπος

Στις παρυφές της Κασσάνδρας Χαλκιδικής βρίσκεται ο υγρότοπος του Αγίου Μάμα, κοντά στον ομώνυμο οικισμό του Αγίου Μάμα. Ο υγρότοπος έχει υφάλμυρα νερά και η στάθμη του είναι αρκετά μικρή και εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις. Επειδή βρίσκεται δίπλα στην παραλία, δέχεται έντονες πιέσεις από παράνομη δόμηση, επέκταση καλλιεργειών, μπαζώματα και από ρίψη σκουπιδιών. 

Η βλάστηση

Σε ότι αφορά τη βλάστηση, αυτή καλύπτεται κυρίως από υφάλμυρα έλη ("κόκκινα αλώνια"), καλαμιώνες, θαμνώνες με σπάρτα (Spartium junceum) και βλάστηση αμμωδών ακτών (θινών) με ένα από τα πιο κοινά είδη τον κρίνο της Θάλασσας (Pancratium maritimum).

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

http://blog.moudaniwn.gr/ [Πρόσβαση 7/7/2015]

http://ornithologiki.gr/ [Πρόσβαση 7/7/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Ιφιγένεια Βογιατζή

Τα κόκκινα αλώνια...
Αυτοκίνητα διέρχονται τόσο από τις αμμοθίνες, όσο και από τον υγρότοπο
Ο υγρότοπος μετά από πολλές βροχοπτώσεις (το Μάιο του 2015)
Μικρο-ενδιαιτήματα
Καλλιέργειες που επεκτείνονται στις παρυφές του υγρότοπου
Θαμνώνες σπάρτου (Spartium junceum)
Η βλάστηση σε περιόδους ανομβρίας (Ιούλιος 2013)
Ο υγρότοπος σε περίοδο ανομβρίας (Ιούλιος 2013)

Tags: 

Περί Βλαστησης: