Αλάτι; τύφλα να έχει η Νεκρά Θάλασσα... η Πικρολίμνη στο Κιλκίς!

Η Νεκρά Θάλασσα

Η Νεκρά Θάλασσα ή Αλμυρή Θάλασσα ή Θάλασσα Αραβά ή Ασφαλτίτης (κατά τους αρχαίους Έλληνες) ονομάζεται η λίμνη που βρίσκεται στα σύνορα Ιορδανίας και Ισραήλ. Η επιφάνειά της βρίσκεται περίπου 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Θάλασσας και περιέχει μεγάλες ποσότητες διαλυμένων ανόργανων στερεών ουσιών, από τις οποίες η κυριότερη είναι το αλάτι (σε ποσοστό 24%!), δηλαδή μέχρι και δέκα φορές περισσότερο από το νερό της θάλασσας.

Η Πικρολίμνη

Η Πικρολίμνη είναι μια σχετικά μικρή λίμνη, στο Κιλκίς, μόλις 30-40 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αβαθής λίμνη και η στάθμη του νερού είναι περίπου ένα μέτρο (ανάλογα και με τις βροχοπτώσεις). Η λίμνη αναδύει μια περίεργη μυρωδιά και αυτό γιατί είναι πλούσια σε θειούχες ενώσεις και νιτρικά άλατα. Για αυτό το λόγω η λάσπη της Λίμνης έχει ιαματικές και καλλυντικές ιδιότητες (στην ευρύτερη περιοχή είναι γνωστά τα λασπόλουτρα στη λίμνη). 

Η ιδιαιτερότητα της Πικρολίμνης

Αυτό που δεν είναι και πολύ γνωστό για τη λίμνη, είναι ότι έχει ιδιαίτερη υψηλή αλατότητα… σχεδόν 3πλάσια από αυτή της Νεκράς Θάλασσας ! ! ! Για αυτό και η λίμνη έχει τρομερή άνωση… Λόγω της υψηλής αλατότητας μέσα στη λίμνη δεν απαντώνται φυτικοί οργανισμοί (όπως και στη Νεκρά Θάλασσα), παρά μόνο γύρω από τη λίμνη! ! !

Η βλάστηση της Λίμνης

Η κύρια βλάστηση είναι καλαμιώνες (με Phragmites australis) και ανάλογα με τη στάθμη της λίμνης εμφανίζονται είδη υφάλμυρων βάλτων, όπως Sacropoterium, ενώ εμφανίζονται και βούρλα (Juncus, Elymus).

 

Πηγές - Πληροφορίες - Άρθρα

Dotsika E., Maniatis Y., Tzavidopoulos E., Poutoukis D. & Albanakis K. 2004. Hydrogeochemical condition of the Pikrolimni Lake (Kilkis, Greece). ∆ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Πρακτικά 10ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004, XXXVI: 192-195.

Dotsika E., Poutoukis D., Tzavidopoulosa I., Maniatis Y., Ignatiadou D & Raco B. 2009. A natron source at Pikrolimni Lake in Greece? Geochemical evidence Journal of Geochemical Exploration 103: 133–143.

www.ypeka.gr [Πρόσβαση 7/7/2015]

www.sciencedirect.com [Πρόσβαση 7/7/2015]

filotis.itia.ntua.gr [Πρόσβαση 7/7/2015]

ornithologiki.gr [Πρόσβαση 7/7/2015]

www.naturagraeca.com [Πρόσβαση 7/7/2015]

el.wikipedia.org [Πρόσβαση 7/7/2015]

http://www.agelioforos.gr/ [Πρόσβαση 7/7/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Μάριος Βαβούρας

Περί Βλαστησης: