Ο Βενέτικος ποταμός

Ο ποταμός

Ο Βενέτικος ποταμός είναι παραπόταμος του Αλιάκμονα. Πηγάζει απο τον Σμόλικα και διασχίζει τα Γρεβενα μέσα από μικρά ή μεγαλύτερα φαράγγια. Η βλάστηση κατά μήκος του ποταμού αλλάζει συνεχώς, με την εμφάνιση πλατανιών (Platanus orientalis), μακεδονικής δρυος (Quercus trojana subsp. trojana) σκλήθρων (Alnus glutinosa) κ.ά.

Χαρακτηριστικά του

Ο ποταμός είναι γνωστός, αφού σε αυτόν οργανώθηκαν και οι πρώτες από τις διαδρομές rafting (και άλλων τέτοιων δραστηριοτήτων), αλλά κυρίως για τα γεφύρια του (σώζονται τα περισσότερα από τα 19 που συνολικά υπήρχαν). Τα πιο γνωστά είναι του Αζιζ Αγά (το 2ο μεγαλύτερο στην Ελλάδα, μετά από αυτό της Πλάκας στον Άραχθο) που χτίστηκε το 1727 και της Πορτίτσας (με μήκος 13 μέτρα) που χτίστηκε το 1743.

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

el.wikipedia.org [Πρόσβαση 3/7/2015]

http://www.ethnos.gr/ [Πρόσβαση 3/7/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Γιάννης Φραγκάκης

Tags: 

Περί Βλαστησης: