Εποχιακά ρέματα και καταρράκτες κατά μήκος του ποταμού Σαραντάπορου (Δυτική Μακεδονία)!!!

Τα εποχικά ρέματα και καταρράκτες κατά μήκος του Σαραντάπορου

Συνήθως σε τέτοιους καταρράκτες, που έχουν έστω και λίγο νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εμφανίζονται και τα εντομοφάγα φυτά του γένους Pinguicula!!! Όπως φαίνεται και στην πρώτη φωτογραφία η βλάστηση των βράχων αλλάζει δραστικά λόγω της ύπαρξης νερών, με την εμφάνιση πολλών ειδών.

Ο Σαραντάπορος

Ο Σαραντάπορος είναι ποταμός στη δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο, με συνολικό μήκος 50 χιλιομέτρων. Το πλάτος του ποταμού είναι αρκετά μεγάλο, αν και συνήθως καλύπτεται μικρό τμήμα του από τον ποταμό, όπως φαίνεται και στη δεύτερη φωτογραφία. Η έλλειψη βλάστησης οφείλεται στα φερτά υλικά του ποταμού (πέτρες), που μετακινούνται πολύ συχνά στις μεγάλες πλημμυρικές παροχές. Πηγάζει από το Γράμμο και ενώνεται με τον Αωό που καταλήγει μέσω της Αλβανίας στην Αδριατική.

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

el.wikipedia.org [Πρόσβαση 3/7/2015]

http://www.about-ioannina.gr/ [Πρόσβαση 3/7/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Κυριάκος Μπάμπε

Εποχιακοί καταρράκτες κατά μήκος του Σαραντάπορου
Σαραντάπορος

Tags: 

Περί Βλαστησης: