Τα πρώτα φυτά που εμφανίστηκαν στον κόσμο: η Cooksonia

Τα φυτά

Τα είδη του γένους Cooksonia αποτελούν πρωτόγονες μορφές φυτών, που δεν είχαν φύλλα, παρά μόνο βλαστό και ένα σύστημα αναπαραγωγής στην κορυφή του βλαστού. Ο βλαστός είναι ύψος μερικών μόλις εκατοστών. Μέχρι στιγμής από τα απολιθώματα έχουν διακριθεί 7 είδη του γένους Cooksonia. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή τα φυτά εμφανίζονται σε περιοχές με νερό και σε σχεδόν αποκλειστικά επίπεδα εδάφη.

Χρονική περίοδος

Η ανακάλυψη των πρώτων δειγμάτων του γένους Cooksonia έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου και έχουν βρεθεί τα περισσότερα απολιθώματα. Από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα φαίνεται ότι τα φυτά αυτά εμφανίστηκαν το Μέσο Σιλούριο και για την ακρίβεια περίπου πριν 433 εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκαν 40 εκατομμύρια χρόνια μετά.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

www.britannica.com [Πρόσβαση 30/5/2012]

www.museon.nl [Πρόσβαση 30/5/2012]

steurh.home.xs4all.nl [Πρόσβαση 30/5/2012]

en.wikipedia.org [Πρόσβαση 30/5/2012]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Βασιλική Καλαντζή & Αιμιλία Λεμπεση

Tags: 

Βλαστηση: