Ένα επικίνδυνο είδος, που το φυτεύουν σε όλη την Ελλάδα: το μπούζι (Carpobrotus edulis)

Η προέλευση

Το μπούζι είναι ένα είδος που θεωρείται από πολλούς ελληνικό. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα ξενικό και εισβάλλον (χωροκατακτητικό) είδος από τη Νότια Αφρική

Η εξάπλωση

Οι περισσότερες έρευνες για την εξάπλωση του είδους έχουν γίνει στην Καλιφόρνια. Είναι προσαρμοσμένο σε αμμουδιές, σε αλατούχα εδάφη κλπ. και για αυτό εξαπλώνεται ταχύτατα σε βάρος των αυτοφυών ειδών, όπως στις αμμώδεις παραλίες.

Το πρόβλημα

Το είδος εξαπλώνεται πολύ γρήγορα σε αμμώδεις παραλίες (όπου πολύ συχνά φυτεύεται), και πολλές φορές καταλαμβάνει εκτάσεις όπου φύονται μικρά αλλά πολύ σημαντικά και ιδιαίτερα σπάνια φυτικά είδη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μείωση ή ακόμα και στην εξαφάνιση των πληθυσμών των σημαντικών και σπάνιων ειδών.

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

D'Antonio C. M. 1990. Seed Production and Dispersal in the Non-Native, Invasive Succulent Carpobrotus edulis (Aizoaceae) in Coastal Strand Communities of Central California. Journal of Applied Ecology 27(2): 693-702

D'Antonio C. M. & Mahall B.E. 1991. Root Profiles and Competition between the Invasive, Exotic Perennial, Carpobrotus edulis, and Two Native Shrub Species in California Coastal Scrub. American Journal of Botany 78(7): 885-894.

De Montmollin B. & Strahm W. (επιμ.) Τα 50 Κορυφαία (ΤΟΡ 50) Φυτά των Νησιών της Μεσογείου. IUCN/SSC.

en.wikipedia.org [Πρόσβαση 20/08/2015]

www.plantzafrica.com [Πρόσβαση 20/08/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Στρατής Σγουρνιός

Μπούζι (Carpobrotus edulis) στη Σιθωνία Χαλκιδικής

Άνθρωπος και Φύση: