Εντομοφάγα είδη

Tα εντομοφάγα είδη της Ελλάδας ανήκουν κυρίως σε τρία γένη: το Pinguicula, το Utricularia (κλάση: Magnoliopsida, τάξη: Lamiales, οικογένεια: Lentibulariaceae), το Drosera και το Aldrovanda (κλάση: Magnoliopsida, τάξη: Caryophyllales, οικογένεια: Droseraceae). Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η αγάπη για το νερό και είτε αδενώδεις τρίχες στα φύλλα στο Pinguicula και στο Drosera), που με την οσμή που αναδύουν προσελκύουν τα έντομα και μετά, με την κολλώδη ουσία τους, τα εγκλωβίζουν, είτε ή κύστες (σαν σακούλες) (στο Utricularia και στο Aldrovanda) που εγκλωβίζουν μικρά έντομα μέσα στο νερό!

 

Δείτε περισσότερα

Οι δροσοσταλίδες (Drosera): http://wi-fi-votaniki.net/node/52

Ενδιαιτήματα της Pinguicula: http://wi-fi-votaniki.net/node/389, http://wi-fi-votaniki.net/node/173

 

Πηγές, Πληροφορίες, Άρθρα

Αθανασιάδης, Ν. 1985. Δασική Βοτανική Μέρος Ι. Συστηματική Σπερματοφύτων. Θεσσαλονίκη. Σελ. 306.

Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. & Tzanoudakis D. 2013. Vascular Plants of Greece. An annotated checklist. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem & Hellenic Botanical Society, Berlin & Athens.

Tutin, T.G. Heywood, V.H. Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H. Walters, S.M. & Webb, D.A. (eds.). 1968-1980. Flora Europaea II - V. Cambridge.

 

Κείμενο Δημήτρης Γαλιώνης

Pinguicula hirtifolia στον Όλυμπο
Φύλλα βάσης του Drosera rotundifolia
Drosera rotundifolia στη Ροδόπη
Φύλλα βάσης του Pinguicula hirtiflora (διακρίνονται μικρά έντομα πάνω στα φύλλα(
Pinguicula hirtifolia στον Όλυμπο

Tags: