Λύσεις… για τη χρήση των πρέμνων από τα δέντρα!!!

 

Επιμέλεια - Κείμενο Γιάννης Ιωάννου

 

Το πρόβλημα

Όταν δέντρα της πόλης υλοτομούνται, τα πρέμνα τους (η βάση τους) παραμένουν. Σίγουρα οι υλοτόμοι προσπαθούν να το κόψουν όσο γίνεται πιο κοντά στο έδαφος, αλλά παραμένει ένα μικρό κομμάτι, καθώς είναι πολύ επικίνδυνο για την προστασία των υλοτόμων. Πολλές φορές τα πρέμνα αυτά παραμένουν μέχρι να σαπίσουν.

Η ιδέα

Έτσι, το πρέμνο (η βάση του δέντρου) μπορεί να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο. Με λίγο σκάλισμα στο κέντρο, χώμα και λουλούδια, μπορεί να πάρει τη μορφή γλάστρας!

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

Architecture & Design [Πρόσβαση 22/8/2015]

photo by Architecture & Design
photo by Architecture & Design

Tags: 

Άνθρωπος και Φύση: