Ανεμώνες

Η ανεμώνη ή ανεμώνα είναι εξαπλωμένη σε ολόκληρο τον κόσμο, είτε ως αυτοφυής είτε ως καλλιεργούμενη, αλλά βασικά βρίσκεται στις δασικές εκτάσεις και τα λιβάδια των βόρειων και εύκρατων περιοχών. Εντάσσεται στην κλάση Magnoliopsida, στην τάξη Ranunculales, στην οικογένεια Ranunculaceae και στο γένος Anemone. Στην Ελλάδα υπάρχουν 6 είδη και 3 υποείδη ανεμώνης:

Anemone apennina (με δυο υποείδη, το subsp. apennina και το subsp. blanda), Anemone coronaria, Anemone hortensis (με ένα υποείδος που υπάρχει μόνο στην Κρήτη, το subsp. heldreichii), Anemone nemorosa, Anemone pavonina και Anemone ranunculoides.

 

Δείτε περισσότερα

Από που προέρχεται η ονομασία ανεμώνη (Anemone): http://wi-fi-votaniki.net/node/630

 

Πηγές

Αθανασιάδης, Ν. 1985. Δασική Βοτανική Μέρος Ι. Συστηματική Σπερματοφύτων. Θεσσαλονίκη. Σελ. 306.

Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. & Tzanoudakis D. 2013. Vascular Plants of Greece. An annotated checklist. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem & Hellenic Botanical Society, Berlin & Athens.

Strid, A. & Tan, K. (eds.) 2002. Flora Hellenica vol. 2. Patra.

Tutin, T. G., Burges, N.A. Chater, A.O. Edmonson, J.R. Heywood, V.H., Moore, D.M. Valentine, D.H. Walters, S.M. & Webb, D.A. (eds) 1993. Flora Europea I. 2nd edition. Cambridge.

en.wikipedia.org

 

Κείμενο Σπύρος Ραχιώτης

Anemone pavonina
Anemone pavonina
Anemone apennina subsp. blanda