Χωνάκια

Από που είναι γνωστά

Τα χωνάκια είναι γνωστά από τις ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπου συνήθως αντικαθιστούν το τηλέφωνο.

Τα είδη

Τα "χωνάκια" εντάσσονται στην τάξη Magnoliopsida, στην κλάση Solanales και στην οικογένεια Convolvulaceae και ανήκουν στα γένη Convolvulus και Calystegia. Στην Ελλάδα απαντώνται 24 είδη και υποείδη Convolvulus και 4 είδη και υποείδη του γένους Calystegia

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

Αθανασιάδης, Ν. 1985. Δασική Βοτανική Μέρος Ι. Συστηματική Σπερματοφύτων. Θεσσαλονίκη. Σελ. 306.

Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. & Tzanoudakis D. 2013. Vascular Plants of Greece. An annotated checklist. Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem & Hellenic Botanical Society, Berlin & Athens.

Tutin, T.G. Heywood, V.H. Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H. Walters, S.M. & Webb, D.A. (eds.). 1968-1980. Flora Europaea II - V. Cambridge.

en.wikipedia.org [Πρόσβαση 17/8/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Λιάνα Τσολιάκου

 

 

Convolvulus althaeoides

Tags: