Μεγάλος κίνδυνος η κίνηση οχημάτων στις αμμουδιές και στις παραλίες μας! ! !

Οι αμμοθίνες

Οι αμμοθίνες στην Ελλάδα σχηματίζονται από τον κυματισμό της θάλασσας και λιγότερο από τους ανέμους. Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των αμμοθινών έχει ένα είδος, η ποσειδωνία (Posidonia oceanica), που απαντάται μέσα στη θάλασσα σε βάθος μέχρι 5 μέτρων και εμποδίζει τον κυματισμό της θάλασσας να μετακινεί την άμμο από τις παραλίες.

Τα φυτά των αμμοθινών

Στις αμμοθίνες που δημιουργούνται στις παραλίες, σταδιακά αποικούν προσαρμοσμένα είδη φυτών που ουσιαστικά σταθεροποιούν τις αμμουδιές! Πάνω στις αμμοθίνες βρίσκονται και πολλά σημαντικά (πχ. Pancratium maritimum) και ίσως σπάνια είδη φυτών, που πολλές φορές παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στη σταθεροποίηση των θινών... Η μετακίνηση οχημάτων καταστρέφει τη χλωρίδα και σταδιακά μπορεί να αποσταθεροποιήσει τις αμμοθίνες και η άμμος σταδιακά να "απορροφηθεί" από τη θάλασσα και τα κύματα του χειμώνα...

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

European Communities. 1997. Better management of coastal resources. Office for the official publ., of the European Communities, 47p.

Κουσουρής Σ. Θ. Αμμοθίνες ή Θίνες, Αμμοθινικά Συστήματα στην Ελλάδα,  www.sciencenews.gr/ [Πρόσβαση 11/08/2015]

Ministry of Environment Physical Planning and Public Works. 1995. Report of Greece on the state of the marine and coastal environment in the mediterranean region. Athens, 54pp.

Ministry of Environment Physical Planning and Public Works. 1997. Coastal management in Greece. Report MEPPPW, 31p.

Ντάφης Σ., Ε. Παπαστεργιάδου, Ε. Λαζαρίδου και Μ. Τσιαφούλη. 2001. Τεχνικός Οδηγός Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

 

Επιμέλεια - Κείμενο Μαρία Ρούσσου

"δρόμος" σε αμμοθίνες στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής

Περί Βλαστησης: