Ακτή της Μεγάλης Πρέσπας!

Οι ακτές

Οι ακτές μιας λίμνης, της Μεγάλης Πρέσπας είναι από τις πιο σημαντικές στην Ελλάδα, για τη βλάστησή της!!! Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι η μοναδική λίμνη σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων και ο πυθμένας όπως και οι ακτές είναι αμμώδεις... Έτσι δημιουργούνται αμμοθίνες και μικρές λιμνούλες, που δημιουργούν πολλά μικροπεριβάλλοντα.

Η βλάστηση

Από τα πιο αξιόλογα που μπορεί κανείς να παρατηρήσει στις ακτές είναι:

(α) το μεικτό δάσος σημύδας (Betula pendula) και ιτιάς (Salix alba). Αυτό είναι και το νοτιότερο δάσος σημύδας στα Βαλκάνια και ίσως και η πιο νότια εμφάνιση σημύδας στα Βαλκάνια.

(β) τα ξηρά λιβάδια των ακτών, που αποτελούν τύπο οικοτόπου προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με την Οδηγία ΕΟΚ/92/43. Αυτός ο τύπος οικοτόπου (κωδ. 6260 - Pannonic sand steppes) δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού στην Ελλάδα, παρά μόνο στην Πρέσπα!

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

Fotiadis G., Vrahnakis M., Kazoglou Y. & Tsiripidis I. 2014. Dry grassland types in the Prespa National Park (NW Greece), including the southern-most occurrence of the priority habitat type “Pannonic sand steppes” (code 6260). Hacquetia 13/1: 171-189.

www.spp.gr [Πρόσβαση 20/8/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Θανάσης Πανογεώργος

Tags: 

Περί Βλαστησης: 

Οδειπορικα: