Πρόβλημα: τα ξενικά είδη στην Κύπρο

Τα ξενικά είδη

Πολλές χώρες έχουν χρησιμοποιήσει ξενικά είδη στη δασοπονία και κυρίως κατά τις αναδασώσεις. Στην Κύπρο, η εισαγωγή ξενικών ειδών για σκοπούς δασοπονίας έγινε σε πολύ μικρό βαθμό.

Η ιστορία

Οι Άγγλοι τέλος του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου μετέφεραν ένα μεγάλο αριθμό ειδών ευκαλύπτου (Eucalyptus) με σκοπό την αποξήρανση περιοχών με στάσιμα νερά. Οι περιοχές στις οποίες ευδοκίμησε ο ευκάλυπτος είναι η περιοχή του Φασουρίου με ψηλή υπόγεια στάθμη νερού και μέσα στις πόλεις και κυρίως στη Λευκωσία, όπου υπάρχει αρκετή εδαφική υγρασία. Ένα άλλο ξενικό είδος που χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη σχετικά έκταση είναι η ακακία η κυανόφυλλη (Acacia cyanophylla). Φυτεύτηκε σε υποβαθμισμένα εδάφη με σκοπό τη βελτίωση των εδαφικών συνθηκών ως εδαφοβελτιωτικό είδος. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε αναδασώσεις ημιορεινών περιοχών κατά μήκος πρανών για σταθεροποίηση εδαφών και σε εγκαταλελειμμένα λατομεία με σκοπό την αποκατάστασή τους. Για τους σκοπούς τους οποίους φυτεύεται το είδος αυτό παρουσιάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα, όμως χρειάζεται συχνές κλαδεύσεις για να διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Τα κοινά ξενικά είδη της Κύπρου

Από τα πιο κοινά ξενικά είδη της Κύπρου που απειλούν τη βιολογική ποικιλομορφία των κυπριακών βιοτόπων είναι η ακακία (Acacia), η ψευδοακακία (Robinia pseudoacacia), η βρωμοκαρυδιά (Ailanthus altissima), η οξαλίθρα (Oxalis pes-caprae) κ.ά..  

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

Τσιντίδης Τ., Χατζηκυριάκου Γ. & Χριστοδούλου Χ. 2002. Δέντρα και Θάμνοι στην Κύπρο. Λευκωσία, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

Λοΐζου Λ. 2005. Ξενικά και αυτόχθονα είδη φυτών, http://www.moi.gov.cy/ [Πρόσβαση 16/8/2015]

troodos-botanical-garden.eu [Πρόσβαση 16/8/2015]

www.philenews.com [Πρόσβαση 16/8/2015]

kykpee.org [Πρόσβαση 16/8/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Ιωάννου Γιάννης

ξενικά είδη (ευκάλυπτοι) στο ρέμα της Πόλης της Χρυσοχούς

Άνθρωπος και Φύση: