Ο ποταμός Κομψάτος της Θράκης

Ο ποταμός

Ο ποταμός Κομψάτος είναι ποτάμι της Θράκης, που διασχίζει το νομό Ξάνθης και ένα τμήμα του νομού Ροδόπης. Η κοιλάδα του ποταμού Κομψάτου ο οποίος καταλήγει στη λίμνη Βιστωνίδα, ξεκινά από την ορεινή περιοχή του νομού Ξάνθης κοντά στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και φτάνει στα νότια ως τη Διαλαμπή. Ο ποταμός Κομψάτος έχει παροχή γλυκού νερού που φτάνει τα 300 λίτρα/δευτερόλεπτο και τροφοδοτεί τη λίμνη Βιστωνίδα. Μεγάλη ποσότητα αμμοχάλικου και ιλύος (240.000 m3/έτος) εξάγεται κάθε χρόνο από την κοίτη του.

Βλάστηση

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής καλύπτεται από δάση δρυός (Quercus spp.) που είναι υπερβοσκημένα κυρίως στις νότιες, βραχώδεις πλαγιές. Στα υψηλότερα σημεία υπάρχουν συστάδες οξιάς (Fagus sylvatica), κυρίως κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Στην έξοδο του Κομψάτου υπάρχουν υπερβοσκημένα και υποβαθμισμένα παραποτάμια δάση καθώς και εκτεταμένες λευκοκαλλιέργειες. Υπάρχουν επίσης λόφοι (Καρά Ογλάν) με δρυόδαση που βόσκονται και κοιλάδες με απότομες κλιτύες (κυρίως η κοιλάδα του ποταμού Κομψάτου). Επίσης, σε μεγάλο τμήμα της περιοχής διέλευσής του στα πεδινά τμήματα της περιοχής, η βλάστηση απουσιάζει, με την κυριαρχία της άμμου, και μόνο σε μικρές κηλίδες, όπου συγκρατείται νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εμφανίζεται η ανάλογη βλάστηση.

Τύποι οικοτόπων

Οι τύποι οικοτόπων που απαντώνται είναι: Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Μagnopotamion, Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των ακτών τους, Υπολλειμματικά αλλουβιακά δάση (Alno-Ulmion), Δάση με Quercus frainetto, Δάση πλατάνου της Ανατολής (Platanion orientalis), Θερμο-Μεσογειακές παραποτάμιες στοές (Nerio-Tamaricetea) και παραποτάμιες στοές της νότιο - δυτικής Ιβηρικής Χερσονήσου (Securinegion tinctoriaea).

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

Ντάφης, Σ., Παπαστεργιάδου Ε., Λαζαρίδου Ε. & Τσιαφούλη Μ. 2001. Τεχνικός Οδηγός Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

http://travel.xan.gr/ [Πρόσβαση 3/7/2015]

el.wikipedia.org [Πρόσβαση 3/7/2015]

 

Επιμέλεια - Κείμενο Εκρέμ Σοφτά

Tags: 

Περί Βλαστησης: