Άνθρωπος και Φύση

Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τον άνθρωπο και τη σχέση του με τη φύση!!!