Στην παραδοσιακή μουσική

Τα φυτά στην παραδοσιακή μουσική έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Δείτε κάποια από αυτά.

 

Ο βασιλικός (Occimum vasilicum)

 

H ιτιά (Salix)

Tags: 

Άνθρωπος και Φύση: