Πρόστυχα δέντρα...

Οι μορφές των δέντρων

Οι μορφές που έχουν τα δέντρα διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος του δέντρου, την περιοχή εμφάνισής του (πχ. εντός ή εκτός δάσους), τις καιρικές συνθήκες. Στα πάρκα και στους κήπους οι μορφές των δέντρων και των θάμνων είναι συνήθως καθαρό αποτέλεσμα των κηπουρών ή της όποιας περιποίησής τους.

 

 

Το αποτέλεσμα

Ανάλογα με τη μορφή, αλλά πολλές φορές και τη γωνία που βλέπει κάποιος ένα δέντρο, μπορεί να δημιουργηθούν – με την κατάλληλη φαντασία – πολλές μορφές. Πολλές από αυτές τις μορφές είναι αρκετά «πρόστυχες».

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

www.fishtankclan.com [Πρόσβαση 14/9/2015]

www.vyperlook.com [Πρόσβαση 14/9/2015]

 

Επιμέλεια – Κείμενο Χρήστος Τόσκα

 

 

Tags: