Εθνικοί Δρυμοί

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με όλες τις άλλες χώρες θεσμοθετήθηκαν οι Εθνικοί Δρυμοί (αντί των Εθνικών Πάρκων) από το 1950. Σήμερα το θεσμικό πλαίσιο έχει αλλάξει, και οι Εθνικοί Δρυμοί μετατρέπονται σταδιακά σε «Πάρκα». Οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας ήταν (όσοι θεσμοθετήθηκαν οποιαδήποτε περίοδο):

Εθνικός Δρυμός Ολύμπου

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας

Εθνικός Δρυμός Παρνασσού

Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας

Εθνικός Δρυμός Σουνίου

Εθνικός Δρυμός Οίτης

Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων (Σαμαριάς)

Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα)

Εθνικός Δρυμός Πρεσπών

Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αωού

Περί Βλαστησης: