Τοπωνύμια και οικισμοί γεμάτοι φυτά...

Η "ονοματοδοσία"

Οι σχηματισμοί της φύσης επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό στην ονομασία περιοχών. Χαρακτηριστικά γεωλογικά, γεωμορφολογικά αλλά κυρίως η φυσιογνωμία της βλάστησης καθώς και τα είδη που υπάρχουν σε μια περιοχή χρησιμοποιούνται συχνά από τον άνθρωπο στην ονομασία ενός τόπου. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν περιοχές γνωστές από την αρχαιότητα, όπως η Μεσοποταμία (μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη) και προσδιορισμοί σε τοπωνύμια όπως το Άνω και Κάτω, που σχετίζονται κυρίως με το υψόμετρο, κ.ά.

Τοπωνύμια σε σχέση με τα φυτά και τη βλάστηση

Στην Ελλάδα πολλά τοπωνύμια σχετίζονται με γεωλογικά, κλιματικά και άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. Διπόταμα, Ανήλιο, Άσκιο). Μεγάλος αριθμός από τα ονόματα οικισμών σχετίζονται άμεσα με τη βλάστηση και τα φυτά. Από τη μελέτη σχετικής βιβλογραφίας προέκυψε ότι γενικά τα τοπωνύμια μπορούν να διακριθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 1) αυτά που σχετίζονται με ονόματα φυτών (πχ. Πλατανάκια, Καστανούσα, Λυγαριά), 2) αυτά που σχετίζονται με μορφολογικά χαρακτηριστικά φυτών (πχ. Λιανοκλάδι, Καρυά) και 3) αυτά που σχετίζονται με γενικές έννοιες βοτανικής, όπως βότανο, δένδρο, δάσος (π.χ. Λιβάδι, Μονοδέντρι) κλπ. 

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

Μπέττης, Σ. 1996. Ονοματολογία των χωριών Νομού Ιωαννίνων. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, ΤΕΔΚ Ιωαννίνων.

Σταματελάτος, M. & Σταματελάτου, Φ. Β. 1997. Ελληνική Γεωγραφική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Ι-ΙΙΙ. Αθήνα.

 

Επιμέλεια - Κείμενο Παντελής Γούσιας

Tags: 

Άνθρωπος και Φύση: