Αγάλι, αγάλι... γίνεται η αγουρίδα μέλι

Για πιο λόγο λέγεται

Η φράση "αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι" σημαίνει πως απαιτείται υπομονή και επιμονή για να πετύχει κανείς τον στόχο του. Η προέλευσή του είναι άγνωστη και δεν σχετίζεται με κάποια ιστορία, αλλά πηγάζει μέσα από την καθημερινότητα του λαού.

Η ετυμολογία

Το αγάλι σημαίνει γαλήνια, δηλαδή το αγάλι αγάλι σημαίνει με ήσυχο και πράο τρόπο. Η αγουρίδα είναι υποκοριστικό του άγουρος και σημαίνει αυτό που δεν έχει ακόμα ωριμάσει. Χρησιμοποιείται κυρίως σαν έκφραση για τους καρπούς που είναι ανώριμοι (αρχαία ελληνική ἄωρος< ἀ- στερητικό + ὥρα, δηλαδή πριν την ώρα του).

Τι σημαίνει

Στην πραγματικότητα η φράση αναφέρει ότι χρειάζεται υπομονή για να ωριμάσει το άγουρο φρούτο και να γίνει γλυκό σαν μέλι.

 

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες

e-didaskalia.blogspot.gr [Πρόσβαση 13/2/2016]

casss.analyst.gr [Πρόσβαση 13/2/2016]

proverbs_el_ru.academic.ru [Πρόσβαση 13/2/2016]

 

Επιμέλεια – Κείμενο Ιωάννου Γιαννάκης

Άγουρος καρπός αγριοαχλαδιάς (Pyrus communis, photo by www.delange.org)

Άνθρωπος και Φύση: