Μαϊμουδίστικες μορφές στο ξύλο

Η εντεριώνη

Το δέντρο κάθε χρόνο δημιουργεί τους αυξητικούς ή ετήσιους δακτυλίους. Οι δακτύλιοι αυτοί αποτελούνται από νεκρά κύτταρα και μόνο ο πιο εξωτερικό αυξητικός δακτύλιος αποτελείται από ζωντανά κύτταρα. Οι εσωτερικοί αυξητικοί δακτύλιοι σταδιακά μεταχρωματίζονται (αλλάζουν χρώμα), όχι όμως πάντα με ομοιόμορφο τρόπο. Αυτό οφείλεται σε διάφορες ουσίες που γεμίζουν τα νεκρά κύτταρα. Αυτό το τμήμα των αυξητικών δακτυλίων ονομάζεται "εγκάρδιο" ενώ το εξωτερικό "σομφό" ξύλο.

Τα "παιχνίδια" του εγκάρδιου

Εγκάρδιο ξύλο δεν έχουν μόνο ο κορμός, αλλά και τα κλαδιά. Παράλληλα ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν τα κλαδιά από τον κορμό και όπως έχουν ενσωματωθεί στον κύριο κορμό, δημιουργούν διάφορα σχήματα, όπως μαϊμούδες. Τα σχήματα αυτά είναι εντελώς τυχαία και η εμφάνισή τους εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τον τρόπο που κόβεται κάθε ξύλο.

 

Πηγές - Άρθρα - Πληροφορίες

www.wfdt.teilar.gr [Πρόσβαση 13/2/2016]

press.ntua.gr [Πρόσβαση 13/2/2016]

 

Επιμέλεια – Κείμενο MSc. Χρήστος Χαλβατζής

photo by JoAnn

Tags: