Αναρτήθηκε η 3η έκθεση αναφοράς για τους τύπους οικοτόπων της Ελλάδας

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της 3ης εθνικής έκθεσης αναφοράς για τους τύπους οικοτόπων της Ελλάδας. Στην έκθεση περιλαμβάνονται τόσο τα έντυπα αναφοράς (δηλαδή η κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων), όσο και οι χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης.

Τα συνημμένα αρχεία (για κάθε τύπο οικοτόπου) σε μορφή pdf μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Χάρτης εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης του τύπου οικοτόπου 95Α0

Tags: 

Περί Βλαστησης: